Integritetspolicy

För oss hos, FLOWERBULBS.SE ( Be Sweden ), är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen som samlas in på webbplatsen och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) samt vår kundtjänst. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av FLOWERBULBS.SE endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom FLOWERBULBS.SE sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn, kontaktuppgifter och IP-adresser utgör personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 
Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. 

HUR LAGRAS INFORMATIONEN? 
Information som inhämtats genom att du handlar i vår webbshop lagras i vår databas.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART?
Personuppgifter delas inte ut till tredje part.

RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE 
Du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

POLICY
De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.
Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service. 

Varukorg